Lise Aleksann Petyon, yon patrimwàn nasyonal nan moman itilizasyon nouvo zouti kominikasyon ak enfòmasyon yo

Yo fonde Lise Aleksann Petyon nan lane 1816. Lise sa a se premye lekòl segondè piblik ki egziste nan Premye Repiblik Nèg Endepandan nan monn nan, sa vle di douz (12) lane  ...

Le lycée Alexandre Pétion, un patrimoine national à l’ère du numérique

Fondé en 1816, le lycée Alexandre Pétion est le premier établissement secondaire public, créé dans la première République noire du monde, 12 ans après la geste de 1804. C’est un patrimoine national qui a survécu au temps, malgré dégradation et catastrophes. Des 57 présidents qui ont marqué l’histoire d’Haïti, 46 ont fait des études audit lycée. 

Mesaj Minis Nesmy Manigat nan okazyon nouvèl ane 2022 a ak repriz aktivite lekòl la

Nan kòmansman nouvèl ane sa a,Ministè Edikasyon nasyonal ak Fòmasyon profesyonèl ap swete tout elèv, etidyan, anseyan, pwofesè, direktè ak direktris lekòl, paran elèv : Bòn ane 2022.Lekòl se kote tout pitit peyi ...